Çarşamba

Katalogdan

Önceki yüzyılın ortalarında bir illüstrasyon ansiklopedisi (1851 baskı tarihli "Iconographic Encyclopaedia of Science, Literature and Art) için yapılmış olan, 22 Avrupa kent planının gravür baskılarını çıkış noktası, ön yaratım kabul eden bir sanat etkinliği...

Projenin kapsadığı 23 sanat nesnesini
(sayı bir fazla, çünkü iki İstanbul var), bu planların "verili imaj özelliklerini" resme dönüştürerek üretiyorum. Bunu yaparken, resim sanatının geleneksel ve çağdaş referanslarını, belki de her bir resimde değişen ve diğerince desteklenmeyebilen bir biçimde kullanırken, teknik nitelik yüksekliği kaygısını taşıyorum.

Hakan Akçura
1996

Hiç yorum yok: